Компаниите за бързи кредити харчат най-много пари за реклама 18.03 | 16:14

Финансовите услуги у нас се рекламират най-много по телевизиите

От iNews.bg

Данните от рекламния мониторинг на Nielsen Admosphere Bulgaria разкриват, че най-голяма част от рекламата в категория "Финансови услуги" е концентрирана в телевизията. По този показател, тя изпреварва убедително радиото и пресата. През 2019 година подкатегорията "Небанкови кредитни услуги" се нарежда на първо място по инвестирани брутни рекламни бюджети.

Съвсем очаквано, разпределението на инвестираните през изминалата година брутни рекламни бюджети в телевизия, радио и преса показа, че телевизията продължава да бъде най-популярната медия и сред рекламодателите в категория "Финансови услуги". Това ни мотивира да насочим своя анализ към телевизионната реклама и да разберем кои са най-активно рекламираните продукти и услуги в категорията, според реализираните TRP’30 сред зрителите на възраст 15 и повече години.

Данните показват, че през 2019 година подкатегорията "Небанкови кредитни услуги" събира най-голям брой реализирани TRP’30, въпреки спадът от 15% спрямо предходната 2018 година. На второ място се нареждат "Потребителските кредити", които реализират близо 22 500 TRP’30, което е с 10% по-малко от 2018 година. Третото място се държи от "Ипотечните и жилищни кредити", които бележат ръст от 8%.

През 2019 година цялата категория "Финансови услуги" отбелязва спад от 13%. Причина за това е не само спадът при "Небанковите кредитни услуги" и "Потребителските кредити", но и при подкатегории като "Кредитни карти", "Бизнес кредити", "Лизингови услуги", "Разплащания и парични преводи" и други.

Водещи

Най-четени