Българките на 40-49 години теглят най-големи потребителски кредити 05.06 | 12:04

Дамите взимат бързи заеми за тържества и обучение, мъжете – за коли и ремонти

От iNews.bg

Дамите на възраст 40-49 години кандидатстват за най-големите потребителски кредити. Средната сума на техните молби е 7 030 лева. Това е знак, че българските жени имат важна роля при вземането на решенията за кредит в семейството. Като цяло, хората от възрастовата група 40-49 кандидатстват за най-висока средна сума, която е 6 782 лева за представителите на групата. Очевидно, това са хората с най-големи покупателна сила и доходи в България. Това показва новото издание на обзора "Потребителският кредит на българина", изготвено от БНП Париба Лични Финанси за периода ноември 2017 г.-април 2018 г.

Друга важна тенденция е, че в последните шест месеца средната сума на молбите за потребителски кредити нарасна с 12% в сравнение с година по-рано и достигна 5 700 лева. Според експертите на компанията това е знак за все още растящ оптимизъм и ръст на потреблението.

Обзорът "Потребителският кредит на българина” се издава два пъти годишно – през пролетта и есента. Неговата цел е да предостави информация за потребителското кредитиране в България, базирана на представителна извадка от запитванията за кредит, получени от компанията. Обзорът може да се счита за показателен за българския пазар, тъй като през последните 17 години портфолиото на компанията е от над 1.5 милиона клиенти, които са ползвали продуктите на компанията за финансиране на различни проекти – от цялостен ремонт на дома до покупка на стоки на изплащане.

Дамите финансират семейни тържества и обучения, а мъжете – покупка на кола и ремонта ѝ

В периода ноември 2017 г.-април 2018 г. дамите на възраст 40-49 подаваха заявки за потребителски кредити с най-висока средна сума – 7 030 лева. Това показва, че жените имат важна роля в семейството при вземане на решение за кандидатстване за потребителски кредит.. Също така това е и индикатор, че в България много дами могат да си позволят по-големи кредити и да плащат по-високи месечни вноски. Жените кандидатстват най-често за потребителски кредити за ремонт на дома, обединяване на задължения, пари в брой и покупка на обзавеждане. Това показва, че те имат думата при решенията за освежаване на дома и управлението на семейния бюджет. Това са и най-популярните цели, декларирани от господата и се наблюдава относително равенство между броя на молбите, подадени от мъжете и от жените.

От друга страна, има много голяма разлика в броя на запитванията за кредит за финансиране на проекти като семейни тържества, където 62,3% от молбите бяха подадени от дами. На втора позиция сред целите на кредитите е лечение с 60,53% от молбите, а на трета са кредитите за образование – 57,12% от молбите. В същото време не е изненада, че мъжете кандидатстват по-често от дамите за потребителски кредити за финансиране на ремонти на коли, като са подали 79,5% от заявките за такива проекти. На второ място при господата е покупката на употребяван автомобил – 70% от молбите.

Като цяло няма значителна разлика между броя на заявките за потребителски кредити, подадени от мъжете и от жените. През последните шест месеца, 53,1% от заявките бяха подадени от мъже, а 46,9% - от дами.

Хората на възраст 40-49 години кандидатстват за най-големи потребителски кредити. През последните шест месеца техните запитвания са на средна стойност 6 782 лева. Изненадващо е, че на втора позиция по този показател са клиентите на възраст 50-59 години. Те кандидатстват за кредити със среден размер 6 560 лева. Възрастовата група 30-39 години кандидатстват за средна сума от 5 902 лева.

Близо 75% от молбите са за ремонт, обединяване на задължения и покупка на кола

Българите най-често кандидатстват за потребителски кредити за ремонт на дома, обединяване на задължения и покупка на употребяван автомобил. Тези проекти формират 74,6% от молбите, получени от БНП Париба Лични Финанси в периода ноември 2017 г.-април 2018 г. Сред топ 10 на проектите са и пари в брой, лечение, ремонт на автомобил, семейни тържества и образование. БНП Париба Лични Финанси отпуска до 80 000 лева за такива цели, а периодът на изплащане е до 96 месеца. Освен това всички кредити са съобразени с нуждите на клиента, което ги прави много удобни за управление. Това е и една от причините компанията да е сред лидерите на българския пазар за потребителско кредитиране.

Средната сума на молбите за потребителски кредити нарасна с 12%

Новото издание на обзора "Потребителският кредит на българина" отчита ръст от 12% на средната сума на молбите за потребителски кредити в сравнение с периода ноември 2016 г.-април 2017 г. Например, средната сума на заявките за кредити за ремонт на дома достигна 5 947 лева, което е ръст от 15% в сравнение с година по-рано, когато беше 5 567 лева.

Същата тенденция се наблюдава при кредитите за обединяване на задължения. През последните 6 месеца средната стойност на молбите беше 7 308 лева, което е ръст от 13% в сравнение с година по-рано. Стойността на заявките за финансиране на покупка на автомобили нарасна от 5 567 лева до 6 118 лева, което е ръст от 10% на годишна база. Според експертите на компанията, това е положителен знак, че потреблението продължава да расте, което е добре за икономиката на страната. Също така това означава и, че българите са по-оптимистично настроени за бъдещето си и, че се стремят да подобрят стандарта си на живот като кандидатстват за по-големи потребителски кредити.

Българите управляват разумно личните си финанси

Новото издание на обзора "Потребителският кредит на българина" показва, че интересът към кредити за обединяване на задължения се повишава. В периода ноември 2017 г.-април 2018 г. делът на молбите за такива заеми нарасна с близо 4%. Беше отчетено и повишение от 828 лева на средната сума на заявките и тя достигна 7 308 лева. Това е знак, че хората управляват разумно семейния си бюджет и търсят възможности да консолидират заемите си при по-изгодни условия в сравнение с времето, когато са били изтеглени.

Данните на БНП Париба Лични Финанси показват, че за кредити за обединяване на задължения кандидатстват не само хора с финансови затруднения, но и клиенти с високи доходи, които редовно обслужват вноските си. Те се стремят да намалят броя на месечните си плащания, което спестява време и намалява броя на таксите, заплащани към различни финансови институции. Всичко това показва, че финансовата грамотност на българите се повишава, което е положителна тенденция за финансовия сектор.

Онлайн кандидатстваме за 5 291 лева

Наблюдава се постоянно висок интерес и към алтернативните канали за кандидатстване. В периода ноември 2017 г.-април 2018 г. близо 34% от молбите за потребителски кредити от БНП Париба Лични Финанси бяха подадени онлайн. Хората на възраст 20-29 години най-активно използват алтернативните канали за кредитиране. Около 76% от молбите на тази възрастова група бяха подадени през интернет или по телефона. На второ място са 30-39 годишните като 59% от всички заявки на тази група постъпиха през алтернативни канали.

Това показва, че българите оценяват удобството да кандидатстват по всяко време от всяко място, без да се налага да посещават офис на компанията, за да попълнят заявката си. Хората отиват до представителен офис на БНП Париба Лични Финанси едва след като са одобрени, за да подпишат документите по кредита. След това парите се превеждат по банковата им сметка до 24 часа.

Средната сума на онлайн молбите е 5 291 лева. Онлайн заявките с най-голяма средна сума бяха подадени от хората на възраст 40-49 години, като средната им сума за тази група е 6 615 лева. На второ място са 50-59 годишните клиенти, които кандидатстват онлайн за потребителски кредити на средна стойност 6 475 лева.

Водещи

Най-четени