Холандски компании са инвестирали 815 млн. евро у нас 30.06 | 16:25

Общият размер на вложените чуждестранни средства в България за 2013 г. е над 1 млрд. евро

От Мина Стойчева

Холандски компании са инвестирали общо 815 млн. евро у нас през 2013 г. Фирмите от Ниската земя са вложили най-много средства в България. Това показват изчисленията на Българската народна банка (БНБ). Заедно с това сериозна сума в рамките на 135 млн. евро са инвестирали от Германия. За разлика от тях австрийските фирми са намалили значително вложените у нас средства с цели 125 млн. евро.

Общият размер на преките чуждестранни инвестиции за 2013 г. е 1,092 млрд. евро. От тях 1 млрд. са били под формата на дялов капитал, а 149 млн. евро са били реинвестирана печалба.

Изчисленията на БНБ показват, че най-много преки чуждестранни инвестиции през изминалата година са били насочени към сектор "Транспорт, складиране и съобщения". Те възлизат на 412 млн. евро.

Наред с това сериозни вложения има в сферата на търговията, ремонта и техническото обслужване на автомобили и стоки за домакинството. Те са в рамките на 215 млн. евро.

Значителен спад на вложените чуждестранни средства е отчетен в секторите на финансово посредничество и на операциите с недвижими имоти, съответно с 64 на сто и с 44 на сто.

По отношение на преките чужди инвестиции в България в периода януари–март 2014 г. изчисленията на БНБ показват, че те са с общ размер от 112 млн. евро. 57 млн. евро от тях са били под формата на реинвестирана печалба, а 42 млн. евро – под формата на дялов капитал.

Данните отчитат още, че най-голяма сума за дадения период са инвестирали холандски фирми. Тези средства са в размер на 45,4 млн. евро. Наред с това сериозни вложения в страната ни са направили компании от Унгария и от Британските Вирджински острови, съответно с 34 млн. евро и 29 млн. евро.

Изчисленията на БНБ показват още сериозен отлив на инвестиции през първото тримесечие от страна на Австрия. Компаниите от тази страна са намалили вложените средства в България с 36,2 млн. евро.

Що се отнася до отделните отрасли, най-много преки чужди инвестиции у нас има в сектора "Некласифицирани дейности". Те са в размер на 51 млн. евро. Заедно с това сериозни суми са получили предприятията, работещи в областта на преработващата промишленост.

Водещи

Най-четени