Улесняват преноса на течности в ръчния багаж при полет с прекачване 20.01 | 12:16

Продуктите, закупени от аеропорта или самолета, ще се запечатват в специален плик

От Десислава Маданска

Условията за пренасяне като ръчен багаж на течност, аерозоли и гелове, закупени от магазини в летището или на борда на самолет, вече ще са по-облекчени. Измененията влизат в сила от 31 януари тази година, информираха от летище София.

Задължителното условие, което трябва да се спазва, ако полетът е с прекачване, е в момента на закупуване на стоката покупката и касовата бележка да бъдат запечатани в специален плик с червен кант. От аеропорта отчитат, че само така окомплектовани те се сканират на пунктовете за проверка на пътници и ръчен багаж на всяко летище до достигане на крайната точка на пътуването. Важно уточнения е, че през цялото време целостта на опаковката не трябва да се нарушава.

При необходимост от допълнителна проверка служителите по сигурността на летищата могат да поискат отваряне на плика. В такъв случай трябва изрично да бъдат уведомени, че полетът е с прекачване.

След като багажът бъде проверен, покупката и касовата бележка трябва да бъдат запечатани отново в нов плик според изискванията. Ако това не бъде спазено, стоките от плика ще бъдат иззети при следващата проверка за сигурност на летището, на което се извършва прекачване по пътя към крайната дестинация. Нововъведената мярка не отменя съществуващите от 2006 г. изисквания за сигурност, прилагани на територията на европейските летища и касаещи преноса на течности, аерозоли и гелове в ръчен багаж.

Водещи

Най-четени