Специален фонд ще обезпечава кредити по ПРСР 17.11 | 20:12

Фондът ще предоставя 50% гаранции към търговските банки относно исканите заеми

От Ивайло Ачев

Гаранционен фонд, който ще разполага с максимум 245 млн. евро, ще предоставя обезпечение на земеделски кредити по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщават от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Фондът ще предоставя гаранции в размер на 50% към търговските банки относно исканите заеми от страна на фермери. Прилагането на гаранционните схеми цели улесняване на достъпа до финансиране на бенефициенти по ПРСР, подпомагане на конкурентоспособността на земеделския и горския сектор, ускоряване реализирането на инвестиции, които се съфинансират със средства от ПРСР. Ще бъдат подпомагани малки и средни предприятия, които са бенефициенти по мерки 121 "Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 "Подобряване на икономическата стойност на горите”, 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони” и 214 "Агроекологични плащания”.

Гаранционните схеми ще се прилагат от Национален гаранционен фонд ЕАД. Фондът ще издава гаранции за допълване на обезпечението по кредити, отпуснати от банки на кредитополучатели, за осъществяване на проекти по мерки 121, 122, 211 и 214 от ПРСР, както и контрагаранции, които фондът ще издава по гаранции на банки за авансови плащания по проекти, одобрени за подпомагане по мерки 121 и 122.

Водещи

Най-четени