Намаляват ли премиите на застрахователите? 12.12 | 09:52

Автомобилните застраховки заемат най-голям дял от премийния приход - 70,7%

От Ралица Стоянова

Брутният премиен приход на застрахователите у нас отчита спад от 1,1% за деветмесечието на годината спрямо същия период на миналата година. За деветте месеца на годината застрахователите със седалище у нас са реализирали приходи от 1,139 млрд. лева.

Условно за намаление на приходите може да се говори само в общото застраховане, сочи анализ на Insmarket.bg. Брутният премиен приход, реализиран от тези дружества, възлиза на 954,752 млн. лева. лв., с което се реализира спад от 1,8% на годишна база.

Според проучването на застрахователния сайт обаче премийният приход на компаниите, регистрирани у нас, и тези на чуждите клонове, работещи в България, е по-добър сравнение със същия период на 2010 и 2011 година.

На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход, реализиран в сектора, заемат автомобилните застраховки ("Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и "Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) - 70,7%.

От 2 години се наблюдава тенденция приходите от задължителната "Гражданска отговорност" да са повече от доброволното "Каско". Към края на септември 2012 г. това отново е така. Приходите от задължителната автомобилна застраховка са около 37,6%, а тези по "Каско" са около 33,1 на сто.

След автомобилните застраховки по размер на събраните премии се нареждат имуществените застраховки ("Пожар и природни бедствия” и "Други щети на имущество”) с 18,5%. Приносът на останалите осем застрахователни линии бизнес в общия размер на премийните приходи е малко над 10 на сто.

Какви са премийните приходи на отделните застрахователни компании, опериращи у нас, прочетете в анализа на Insmarket.bg.

Водещи

Най-четени