Индексите на БФБ-София продължават да записват загуби 14.09 | 14:47

Бенчмаркът SOFIX губи от сутринта над 2 пункта

От iNews.bg

И в предпоследния работен ден от седмицата борсовите измерители на родния капиталов пазар продължават да записват загуби. Бенчмаркът на БФБ-София SOFIX губи от сутринта над два пункта или 0.34%, понижавайки се до 687.38 пункта, пише деловото издание econ.bg.

Показателят BGTR30 заличава 0.28% от стойността си до 546.99 пункта.

На червено са BGBX40 и BGREIT, заличавайки по 0.44 на сто и 0.26 процента съответно. Оборотът на регулирания пазар е почти 595 хил. лева, а най-ликвидната компания днес е Индустриален Холдинг България АД с изтъргувани 80 500 акции на цена от 1.080 лева за лот. Силен интерес има още към Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, Софарма АД, Сирма Груп Холдинг АД и ТК-ХОЛД АД.

На сегмента за търговия с книжа на дружествата със специална инвестиционна цел минаха акции на две компании за общо 147 490 лева. Силен инвеститорски интерес имаше и към компенсаторните инструменти. От сутринта са разменени бонове и записи за общо 14 621 лева. 

Минаха и 1 000 книжа на единствения у нас бборсово търгуван фонд БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF за 1 259 лева.Днес няма сключена сделка на дълговия сегмент на фондовата борса.

Водещи

Най-четени