Правната комисия прие промените в Наказателния кодекс, свързани с банките 22.07 | 18:01

Има внесени изменения в първоначалния текст, който беше предложен от централната банка

От Мина Стойчева

Промените в Наказателния кодекс, отнасящи се до банките, бяха одобрени от правната комисия към Народното събрание. Измененията предвиждат затвор за разпространяването на невярна информация за финансовите институции у нас. Припомняме, че след случаите с Корпоративна търговска банка и Първа инвестиционна банка, от Българска народна банка (БНБ) предложиха разпространението на слухове да се криминализира.

Има нанесени поправки в първоначалния текст на промените, като от него отпадна изразът "внасяне на смут и страх в населението" и се замества с "вредни последици", информира bTV.

Одобреният окончателен текст е следният: "Който с цел да набави за себе си или другиго имотна облага или да причини вреда другиму разпространява неверни сведения за финансовото състояние на банката или на финансовата институция и от това могат да настъпят значителни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода от две до три години".

В случай, че тези вредни действия доведат до негативни последици или пък спомогнат за получаването на имотна облага, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години.

Припомняме, че в края на юни месец централната банка изготви предложение до председателя Комисията по бюджет и финанси Йордан Цонев за допълнение в Наказателния кодекс.

В него беше записано, че всеки, който разпространява заблуждаваща или невярна информация или други сведения за банка или финансова институция и това доведе до паника в населението, ще бъде наказван с лишаване от свобода от две до пет години.

 

В първоначалното предложение за законодателни промени се посочваше още, че: "когато с дейността (по разпространяване на слуховете) са причинени другиму значителни вреди или са получени значителни неправомерни доходи, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева".

Водещи

Най-четени