Чуждите инвестиции в нефинансовия сектор с 1.4% ръст за 2016 г. 31.08 | 15:00

Промишлеността привлича най-много капитали от чужбина - на 10 млрд. евро

От iNews.bg

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към края на 2016 г. възлизат на 23.491 млрд. евро, което е с 1.4% повече от 2015 г. Това съобщи на пресконференция директорът на "Бизнес статистика" в Националния статистически институт (НСИ) Анастас Троянски, съобщава деловото издание econ.bg.

Предварителните данни показват, че през миналата година най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 10,139 млрд. евро, и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 5,887 млрд. евро. Тези две дейности заедно формират 68.2% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял нараства общо с 1.3 пункта спрямо предходната година.

В сектор "Строителство" обаче преките чуждестранни инвестиции са спаднали с 19,4% спрямо предходната 2015 година, до 608 млн. евро.

По думите на Троянски, строителството все още не може да достигне нивото отпреди кризата. Статистическите данни сочат, че най-голямо е намалението в инфраструктурното строителство, а едно от обясненията е системното обжалване на обществените поръчки.

Общо 335.8 хил. нефинансови предприятия са подали в НСИ годишни отчети за дейността си през 2016 г. Те отчитат произведена продукция за 48.6 млрд. лв. и 1.967 млн. служители. Най-голям дял от общата добавена стойност на нефинансовите предприятия се пада на промишлеността - 39.7%. Услугите пък осигуряват най-много работни места - 34.2 на сто.

За 2016 г. близо 200 000 дружества са декларирали, че не са имали стопанска дейност, като спрямо 2015 г. това е с близо 40 000 повече.

От обявените предварителни данни става ясно, че през 2016 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 17.619 млрд. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 16.9%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 5.638 млрд. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 4.744 млрд. лева. През 2016 г. тези сектори заедно формират 58.9% от общия обем разходи за ДМА. В сектор "Строителство" инвестициите за ДМА са 1.083 млн. лв. и са с 28.5% по-малко в сравнение с 2015 година.

През 2016 г. е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 8.8 пункта в сравнение с предходната година и достига 31.9%. Същевременно нарастват вложените средства за машини, производствено оборудване и апаратура - с 4.9 пункта, за закупуване на земя - с 2.0 пункта, и за транспортни средства - с 2.0 пункта, които формират съответно 34.3, 8.7 и 14.5% от общия обем инвестиции в ДМА.

Водещи

Най-четени