Банките отчитат пред ДАНС необичайно големите сделки 18.10 | 15:18

Това предвиждат промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

От Ралица Стоянова

Банките ще се отчитат пред ДАНС за необичайно големите сделки, предвиждат промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), приети на първо четене от парламента днес, информира БТА.

Законопроектът е внесен на 7 август тази година, а вносител е Министерски съвет. Народното събрание отхвърли законопроект за промени на депутати от "Синята коалиция".

Законопроектът предвижда въвеждането на изисквания за по-особено наблюдение на необичайно големи сделки или операции или изключително сложни операции. Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения като ги съхраняват на разположение на дирекция "Финансово разузнаване” в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), на съответните органи за надзор и на одиторите за период от пет години.

Лицата (банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП, митници и т. н.), разглеждани в закона, са длъжни да поставят под особено наблюдение всички сложни или необичайно големи сделки или операции, както и всички сделки и операции, които нямат явна икономическа или законна цел, която може да бъде установена с оглед информацията на разположение. или не съответстват на наличната информация за клиента. 

Събраната за целите на този закон информация трябва да се документира и съхранява така, че да е на разположение на дирекция "Финансово разузнаване” на Държавна агенция "Национална сигурност", на съответните органи за надзор и на одиторите", се казва в законопроекта.

Водещи

Най-четени