Износът ни за ЕС изпреварва над 2 пъти този за останалия свят 10.10 | 12:00

Въпреки това обаче външнотърговското ни салдо продължава да е отрицателно

От Кристиан Костурков

Износът на България за ЕС изпреварва почти двойно този за останалите държави в света. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за периода януари-юли 2016 г. За първите 7 месеца на т.г. експортът ни за държавите-членки възлиза на 17.497 млрд. лв. В същото време за останалата част на света България е изнесла близо 8.29 млрд. лв. Освен това през разглеждания период родният експорт за ЕС се увеличава с 4.3% спрямо същия на 2015 г. Този за трети страни пък намалява с 13.8%. Но тук става въпрос за периода януари-август, тъй като данните на НСИ за търговията ни с трети страни са налични и за осмия месец на 2016 г. и той възлиза на 9.516 млрд. лв. За самия август обаче отчитаме ръст на експорта за държавите извън ЕС. Той е в рамките на 0.9% и така за целия месец възлиза на близо 1.23 млрд. лв.

Вносът на България от трети страни за първите 8 месеца на 2016 г. също намалява, но все още импортираните у нас стоки са на по-голяма стойност от експортираните. Според данните на НСИ той възлиза на 10.892 млрд. лв., което е с 12.5% по-малко спрямо периода януари-август 2015 г. Така външнотърговското ни салдо с държавите извън ЕС продължава да е отрицателно и за разглеждания период възлиза на 1.376 млрд. лв. След елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки от трети страни салдото също е отрицателно и е на стойност 837.7 млн. лв.

Подобно е положението и в търговията ни с останалите държави-членки. На фона на изнесените за първите 7 месеца на годината стоки за 17.497 млрд. лв., внесените са на стойност над 18.966 млрд. лв. Така външнотърговското ни салдо с ЕС е отрицателно и в размер на близо 1.47 млрд. лв. След елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки то продължава да е отрицателно и е в размер на 583.6 млн. лв.

Когато става въпрос за Евросъюза, основните търговски партньори на България по отношение на износа са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 64.7% експорта ни за ЕС. При вносът положението е почти същото – търгували сме предимно с Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария. При износа на стоки за трети страни пък най-големите ни партньори са Турция, Македония, Сърбия, Китай, Русия и САЩ, които формират 49.7% от родния експорт. При вноса пък сделки за най-големи суми сме сключили с Русия, Турция, Китай и Украйна.

Когато се разгледа общата ни външна търговия без да се разделя на такава с ЕС и с останалите страни по света, за периода януари-август 2016 г. България е изнесла стоки за 29.691 млрд. лв. Което представлява намаление в размер на 2% спрямо аналогичния период на 2015 г. Внесените през първите 8 месеца на т.г. у нас стоки пък са за общо над 32.631 млрд. лв. Така общото ни външнотърговско ни салдо е отрицателно и в размер на 2.94 млрд. лв., а след елиминирането на разходите за транспорт и застраховки то е 1.377 млрд. лв.

Водещи

Най-четени