Износът и вносът: Лек спад през първите 3 месеца, срив през април 11.06 | 12:03

С близо 20% е намалял износът ни през четвъртия месец на годината

От iNews.bg

Очаквано, пандемията от коронавируса удари и българската външна търговия. Според данните на статистиката през първото тримесечие спадът е малък, което вероятно се дължи на факта, че положението с COVID-19 у нас и основните ни външнотърговски партньори стана сериозно в края на тримесечието. Истинският срив обаче идва през април, сочат предварителните данни. Като това се отнася както за вноса и износа ни с останалите държави от ЕС, така и за търговията ни с трети страни.

Ето какво показват данните на Националния статистически институт:

През периода януари - март 2020 г. износът на България за ЕС намалява с 0.1% спрямо същия период на 2019 г. и е в размер на над 9.268 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Белгия и Франция, които формират 70.2% от износа за държавите - членки на ЕС.

През март 2020 г. износът за ЕС спада с 9.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на близо 2.878 млрд. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - март 2020 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (47.1%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (39.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (7.6%).

Вносът на България от ЕС през периода януари - март 2020 г. намалява с 0.9% спрямо същия период на 2019 г. и достига над 9.521 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия Гърция и Унгария.

През март 2020 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, спада с 8.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на близо 3.207 млрд. лева.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - март 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (32.6%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (46.8%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - март 2020 г. е отрицателно и е на стойност 253 млн. лева.

През периода януари - април 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 4.2% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 6.3026 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство , Съединените американски щати, Сърбия, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 52.8% от износа за трети страни.

През април 2020 г. износът на стоки от България за трети страни спада с 18.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на близо 1.332 млрд. лева.

През периода януари - април 2020 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (58.2%) и "Храни и живи животни" (51.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (38.1%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - април 2020 г. намалява със 7.4% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност малко над 7.541 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През април 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни спада с 27.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на малко над 1.486 млрд. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - април 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (105.1%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (58.2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (37.3%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - април 2020 г. е отрицателно и е в размер на 1.2385 млрд. лева.

През април 2020 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 154.4 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС – общо

През периода януари - април 2020 г. от България общо са изнесени стоки на стойност над 18.008 млрд. лв., което е с 4.8% по-малко в сравнение със същия период на 2019 година.

През април 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 3.769 млрд. лв. и намалява с 19.5% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - април 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност близо 19.345 млрд. лв. (по цени CIF), или с 8.5% по-малко спрямо същия период на 2019 година.

През април 2020 г. общият внос на стоки намалява с 30.8% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на над 3.773 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през период януари - април 2020 г. и е на стойност над 1.341 млрд. лева.

През април 2020 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 4.3 млн. лева.

Водещи

Най-четени