Атанас Пеканов с три нови приоритета пред работата на институциите 09.02 | 20:00

Преодоляване на рисковете от загуба на средства от приключващия програмен период, ускорено стартиране на процедури по новите европейски програми и по-добра комуникация и информираност на обществото относно резултатите от европейските инвестиции в България

От iNews

Преодоляване на рисковете от загуба на средства от приключващия програмен период, ускорено стартиране на процедури по новите европейски програми и по-добра комуникация и информираност на обществото относно резултатите от европейските инвестиции в България.

Тези три приоритета пред работата на институциите постави вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов по време на заседание на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 г. и Споразумението за партньорство за периода 2021-2027 г. Това е партньорски механизъм, основан на взаимодействието с всички заинтересовани страни в процеса на използване на европейските средства в страната.

В своето приветствие към Комитета за наблюдение, вицепремиерът Атанас Пеканов подчерта нуждата от активна и ефективна работа основно по три направления, съобщиха от пресцентъра на служебния министър. 

На първо място, преодоляване на рисковете от загуба на средства по приключващия програмен период, натрупали се по линия на редица предизвикателства от последните две години – пандемията, турбулентната макроикономическа среда, резкият скок на цените и нуждата от индексация, както и рисковете, породени от няколко ключови инфраструктурни проекта. Въпреки това, г-н Пеканов посочи, че благодарение на мобилизацията на управляващите органи и на бенефициентите, рискът от загуба на средства е преодолян в значителна степен.

Водещи

Най-четени