Спадът във външната ни търговия извън ЕС започнал още през януари-февруари 10.04 | 13:12

За първите два месеца на годината отчитаме леки ръстове в износа и вноса, но благдарение на останалите държави-членки

От iNews.bg

Износът на България за държави извън ЕС е започнал да намалява още през периода януари-февруари. Макар тогава проблемите с коронавируса да не бяха достигнали все още до нас, бяха обхванали редица държави, някои от които са сред основните външнотърговски партньори на България. Спад се отчита и на вноса от трети страни. Същото обаче не важи за външната ни търговия с Евросъюза. По отношение на него Националният статистически институт отчита ръст както при вноса, така и при износа, макар наличните към момента данни в НСИ по отношение на останалите държави-членки да се отнасят само за януари. Сумарно също се отчитат увеличения, макар и малки, което се дължи на положителните резултати по отношение на търговията ни с ЕС и, вероятно, на липсата на данни за втория месец от тази година.

Така през периода януари - февруари 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 0.1% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 3.2989 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Сърбия, Съединените американски щати, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 51.3% от износа за трети страни.

През февруари 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 2.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.6053 млрд. лева.

През разглеждания период при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (54.6%) и "Храни и живи животни" (48.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (23.2%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - февруари 2020 г. намалява с 0.9% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 4 207.9 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Египет.

През февруари 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 6.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.9869 млрд. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - февруари 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (77.1%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. Горивата)" (67.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (24.1%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - февруари 2020 г. е отрицателно и е в размер на 909 млн. лева.

През февруари 2020 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 381.6 млн. лева.

През януари 2020 г. износът на България за ЕС нараства с 4.4% спрямо същия месец на 2019 г. и е в размер на 3.3147 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия и Франция, които формират 66.6% от износа за държавите - членки на ЕС.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2020 г. в сравнение със същия месец на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (129.8%) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (71.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (21.8%).

Вносът на България от ЕС през януари 2020 г. се увеличава с 4.9% спрямо същия месец на 2019 г. и достига 3 150.2 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Нидерландия.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (155.2%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (38.1%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за януари 2020 г. е положително и е на стойност 164.5 млн. лева.

През периода януари - февруари 2020 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 9.6665 млрд. лв., което е с 2.7% повече в сравнение със същия период на 2019 година.

През февруари 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 4.7704 млрд. лв. и нараства с 1.6% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - февруари 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 10.5002 млрд. лв. (по цени CIF), или с 1.5% повече спрямо със същия период на 2019 година.

През февруари 2020 г. общият внос на стоки намалява с 1.9% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5.1918 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - февруари 2020 г. и е на стойност 833.7 млн. лева.

През февруари 2020 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 421.4 млн. лева.

Водещи

Най-четени