Вдигат на крака бизнеса в Северозапада със специални мерки за инвестиции 13.06 | 16:49

Фирмите в райони с висока безработица получават по-лесно одобрение за еврофинансиране

От iNews.bg

Министерство на икономиката работи целенасочено за стимулиране на икономическото развитие на Северозападния регион, заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на бизнес форум "Региони в растеж" във Враца. Той посочи, че една от насоките за подкрепа е чрез Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/, в който е заложен диференциран подход за приоритетно стимулиране в икономически необлагодетелстваните региони, какъвто е Северозападният. Най-голяма подкрепа могат да получат инвестициите в регионите с най–висока безработица, посредством по-ниските прагове за сертифициране на инвестициите и ползване на насърчителните ЗНИ дава възможност и на общините за приемане на наредби за насърчаване на инвестициите с общинско значение (за инвестиции под 2 млн. лв. и 10 заети) и предоставяне на насърчителни мерки на местни и чужди инвеститори. Тези мерки могат да включват индивидуално административно обслужване в съкратени срокове, предоставяно от общината и придобиване на право на собственост или ползване на имоти частна общинска собственост без търг или конкурс.

В общини с безработица 25% по-висока от средната за страната инвеститорите могат да ползват и възможността по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане да им бъде преотстъпван до 100% от дължимия корпоративен данък, за да бъде инвестиран в нови производствени дейности. "Това са възможности, които изтъквам пред чуждестранните инвеститори при всяко мое посещение в чужбина", посочи министър Лукарски.

Той допълни, че е изработена и Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България и други слабо развити региони (Родопите, Странджа – Сакар, пограничните, планинските и полупланинските райони), чиято цел е интегриране на различните програми и постигане на дългосрочни резултати. Министърът изтъкна, че за стимулиране на икономическото развитие в Северозападна България големи са възможностите, които предоставя на местния бизнес ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК).

"При разработване на програмата положихме изключително много усилия, за да успеем да договорим приоритизиране на проектите с място на изпълнение в Северозападна България", подчерта той и припомни, че стимулирането на икономическото развитие на региона е един от ангажиментите, които Реформаторския блок пое още в предизборната кампания.

Икономическият министър отбеляза, че положителните резултати вече са налице - прилагането на териториален подход чрез допълнителен брой точки на проекти от Северозападна България е довело до увеличение на дела на тези проекти по първите три процедури на ОПИК.

"Вярвам, че интегрирането на всички тези мерки ще създаде нови перспективи за развитие на региона и намаляване на регионалните диспропорции. Основен двигател на тази процес са централната и местната власт", каза в заключение министър Лукарски. Във форума участваха министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова и представители на местната власт от Враца, Монтана и Видин.

Водещи

Най-четени