Мъжете по-често се оплакват от застрахователни услуги 14.09 | 17:18

Най-честото оплакване в КФН е отказа да се плати щета по автомобилната застраховка "Каско"

От Ралица Стоянова

94% от жалбите, подадени в Комисията за финансов надзор през първите шест месеца на годината са на потребители на застрахователни и здравноосигурителни услуги и продукти.

 

По-активни в подаването на оплаквания са били мъжете - 57,7% от общия брой преписки, отчитат от КФН.

Най-честото оплакване е отказа да се плати щета по автомобилната застраховка "Каско". С такъв предмет са цели 18,7% от всички жалби в застраховането, следвано от отказ за изплащане на имуществени вреди по "Гражданска отговорност" – 16,3%.

Едва 2% от жалбите и сигналите към застрахователния надзор са срещу здравноосигурителни дружества. От останалите – 96% са за действия на застраховатeли, и по 1% са писмата срещу брокерите и гаранционния фонд.

Преобладаващият брой жалби е свързан с услугите и продуктите на общозастрахователните дружества – 84,%. Значително по-малък е делът на жалбите от животозастрахователния пазар - 15,5%.

90 на сто от подалите оплакване са местни физически лица, 8% са регистрирани у нас компании, а едва 2% са чужди фидически и юридически лица.

По месеци, най-много жалби в Комисията са постъпили през януари - 211. През февруари броят им е 145 докато през юни са едва 38.

 

 

Водещи

Най-четени