Газът поевтинява от другия месец, но само с малко 10.09 | 09:27

„Булгаргаз“ поиска от КЕВР да намали цената на синьото гориво с 0.11%

От iNews.bg

В съответствие с изискванията и условията на Наредба No 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз", дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг” (БЕХ) предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за четвърто тримесечие на 2019 г., в размер 44,85 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

В сравнение с утвърдената за трето тримесечие на 2019 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), предложената за ІV-то тримесечие на 2019 г. е по-ниска с 0,11% или 0,05 лв./MWh.

Предложената за утвърждаване по-ниска продажна цена на природния газ за ІV-то тримесечие на 2019 г., се дължи на очакваните по-ниски доставни цени по дългосрочния договор с ООО "Газпром експорт".

"Булгаргаз" ЕАД поиска от ООО "Газпром експорт" предоговаряне/намаление на доставната цена за страната и по-голяма гъвкавост на доставките. Целта е до края на 2019 г. да се постигне изменение на условията по договора, което ще доведе до по-ниска цена на доставките за България от 2020 г.

Водещи

Най-четени