Среща в ИАНМСП повлича активизация на българо-сръбските бизнес отношения 11.03 | 10:00

За това се споразумяха г-н Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП, и Н.Пр. доц. д-р Желко Йович, извънреден и пълномощен посланик на Република Сърбия

От iNews.bg

За активизиране на българо-сръбските бизнес отношения се споразумяха г-н Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП, и Н.Пр. доц. д-р Желко Йович, извънреден и пълномощен посланик на Република Сърбия.

ИАНМСП и Посолството на Сърбия в София ще работят за насърчаването на контактите между компании от България и Сърбия, за активната обмяна на опит и знания по посока насърчаване на бизнеса двете страни чрез организацията на съвместни инициативи. Това желание бе декларирано по време на проведената среща между изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия г-н Бойко Таков и Н.Пр. доц. д-р Желко Йович, извънреден и пълномощен посланик на Република Сърбия.

Наред с това, изпълнителният директор на Агенцията запозна посланик Йович с инициативите на ИАНМСП в настоящите условия на невъзможност от осъществяване на физически събития, като му представи опита на институцията в организирането на онлайн бизнес форуми и срещи между предприятия, както и за дейността на Експортен хъб България.

В рамките на срещата г-н Таков представи и инициативата на ИАНМСП за учреждаване на Асоциация на оганизациите за насърчаване на бизнеса и търговията в Западните Балкани. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия има отлично сътрудничество с Агенцията за развитие на Сърбия, като от страна на двете институции бе изразена готовност за осъществяване на общи инициативи през настоящата 2021 г. – онлайн семинари, уебинари, В2В сесии и други, чиято цел ще бъде да развият двустранните търговски отношения.

Изпълнителният директор запозна също посланик Йович с членството на ИАНМСП в Международната мрежа за малки и средни предприятия (INSME), както и предстоящото домакинство от страна на Агенцията на домакинството на 17-та Годишна среща на INSME през 2021 г., по време на която основният фокус ще бъде развитие на търговско-икономическото сътрудничество в страните от Западните Балкани. По време на  Годишната среща на INSME, по инициатива на ИАНМСП ще бъде проведено и международно изложение ЕКСПО Западни Балкани.

По време на срещата участниците от двете страни потвърдиха волята си да полагат системни усилия за активизиране на бизнес контактите, така че да бъдат постигнати конкретни положителни резултати за разширяване на търговско-икономическите отношения между Република България и Република Сърбия.

Водещи

Най-четени