Спад на чуждите инвестиции отчита статистиката 31.08 | 18:01

Лидер по привлечени капитали остава промишленият сектор

От iNews.bg

През миналата година преките чуждестранни инвестиции у нас са намалели. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Между 1 януари и 31 декември 2014 г. те възлизат на общо 21.953 млрд. евро, което е с 6% по-малко спрямо резултата за предходната 2013 г.

Най-много чуждестранни капитал за м.г. са привлечени в промишлеността. Те възлизат на близо 9 млрд. лв. На второ място се нарежда сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) с 4.576 млрд. евро. Общо двата сектора обаче генерират 61.6 на сто от преките чуждестранни инвестиции за 2014 г. Делът им обаче отчита лек спад спрямо предходната година.

Обратната тенденция обаче се наблюдава в сектора на строителството. Там преките чуждестранни инвестиции достигат 994 млн. евро, което е със 7% повече в сравнение с 2013 г.

По предварителни данни през 2014 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 21.493 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 18.8%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени отново в промишления сектор – 6.287 млрд. лв., както и в сектора на услугите – 4.815 млрд. лв. Двата сектора заедно формират 51.7% от общия обем такива разходи. При строителството инвестициите за ДМА са 1.928 млрд. лв., което е с 48.3% повече в сравнение година по-рано.

През 2014 г. е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции нараства със 7.1 пункта в сравнение с предходната година и достига 46.1%. Същевременно намаляват вложените средства за машини, производствено оборудване и апаратура - с 6.2 пункта, а също и за закупуване на земя и транспортни средства.

Източник: Econ.bg

Водещи

Най-четени