Ръст на преките инвестиции от чужбина в края на миналата година 19.02 | 16:27

През декември те са се увеличили със 189 млн. евро, за цялата година са 1.5 млрд.

От iNews.bg

През декември 2018 година салдото по текущата сметка на България е отрицателно и в размер на 51,0 млн. евро, но през цялата изминала година позитивният баланс надвиши 3,3 млрд. евро, показват данни на Българската централна банка, предаде БНР. Преките чуждестранни инвестиции пък нарастват през декември с цели 189 млн. евро, надвишавайки 1,5 млрд. евро в рамките на изминалата година.

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през декември е положителен и в размер на 127 млн. евро спрямо дефицит за 183,6 млн. евро точно преди година (през декември 2017-а). В рамките на цялата 2018-а година салдото по текущата и капиталова сметка е също положително и в размер на 3,3172 млрд. евро (6% от прогнозния БВП) спрямо позитивен баланс за 3,8976 млрд. евро (или 7,5% от БВП) през януари - декември 2017-а година.

Салдото само по текущата сметка през декември е отрицателно и възлиза на 51,0 млн. евро при дефицит за 282,2 млн. евро година по-рано, като в рамките на дванадесетте месеца на миналата година текущата сметка е положителна и в размер на 2,539 млрд. евро (4,6% от БВП) спрямо излишък за 3,3679 млрд. евро (6,5% от БВП) през 2017-а година.

Търговското салдо на нашата страна през декември 2018-а е отрицателно и възлиза на 240,3 млн. евро спрямо дефицит за 394,5 млн. евро преди година, като износът на стоки се повишава с 26,1 млн. евро (с 1,2% спрямо декември 2017-а) до 2,1305 млрд. евро, като в същото време вносът намалява със 128,1 млн. евро (понижение с 5,1% спрямо последния месец на предходната година), достигайки размер от 2,3708 млрд. евро.

Търговското салдо през цялата 2018-а година също остава на дефицит в размер от 2,2481 млрд. евро (4,1% от БВП) спрямо дефицит за едва 765,8 млн. евро преди година (1,5% от БВП), като за периода януари - декември износът на стоки се увеличава с 477,4 млн. евро (годишно повишение с 1,8%) до 27,4274 млрд. евро спрямо износ за 26,950 млрд. евро през 2017-а година, докато вносът през миналата година се увеличава с 1,9596 млрд. евро (със 7,1%) до 29,6755 млрд. евро от 27,7159 млрд. евро преди година.

Салдото по услугите през декември е положително и в размер на 99,9 млн. евро спрямо положително салдо за 29,6 млн. евро преди година, като за цялата 2018-а година салдото по услугите е положително и в размер на 3,313 млрд. евро спрямо позитивно салдо от 2,7652 млрд. евро преди година.

Според данни на БНБ финансовата сметка през декември 2018-а е положителна и в размер на 244,1 млн. евро при положителна стойност от 475,7 млн. евро точно година по-рано, като през миналата година финансовата сметка е на излишък от 2,3302 млрд. евро спрямо излишък за 2,1612 млрд. евро през 2017-а година.

Преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват през последния месец на 2018-а година със 189,4 млн. евро при повишение с 44,5 млн. евро година по-рано. В рамките на изминалата година преките чуждестранни инвестиции в България са в размер на 1,5329 млрд. евро (2,8% от БВП), надвишавайки със 143,3 млн. евро преките инвестиции в размер на 1,3896 млрд. евро (2,7% от БВП) през периода януари - декември 2017-а година.

Чуждестранният дялов капитал в български дружества през 2018-а година възлиза на цели 565,5 млн. евро, което е с 378,1 млн. евро повече спрямо дяловия капитал през 2017-а година. В същото време нетните постъпления от инвестиции на чужди лица в недвижими имоти в България през миналата година са в размер на 7,9 мн. евро спрямо 19,5 млн. евро през 2017-а, като най-голям дял в инвестиции в недвижими имоти имат Русия (за 3,6 млн. евро), Украйна (за 800 хил. евро) и Германия (за 700 хил. евро).

Реинвестираните печалби от страна на чуждестранните инвеститори пък са в размер на 264 млн. евро през 2018-а година спрямо 128,9 мн. евро година по-рано.

Нетните чуждестранни инвестиции в дългови инструменти в нашата страна възлизат през 2018-а година на 703, млн. евро спрямо 1,0732 млрд. евро година по-рано.

Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна през 2018-а година са дошли от Холандия (за цели 1,0868 млрд. евро), следвана от Германия (за 153,7 млн. евро) и Белгия (за 94,3 млн. евро).

През декември 2018-а година резервите на БНБ се повишават с 842,6 млн. евро при тяхно увеличение с 1,4727 млрд. евро през декември 2017-а, като за цялата изминала година нарастват с 1,3616 млрд. евро при намаление с 98,9 млн. евро през предходната година.

Водещи

Най-четени