Спад от над 8% в строителството за последните 12 месеца 09.10 | 17:15

През август спрямо предходния юли обаче намалението е едва 1%

От iNews.bg

По предварителни данни през август 2020 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1% под равнището от предходния месец, показват данните на Националния статистически институт. Календарно изгладените данни показват намаление от 4.9% на строителната продукция през август 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 година.

Месечни изменения

През август 2020 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 1.4%, а от гражданското/инженерното строителство - с 0.5%.

Годишни изменения

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през август 2020 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 8.6%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от 0.3%.

Водещи

Най-четени