ЕИБ помага на малкия и средния ни бизнес със 100 млн. евро 25.06 | 13:56

Със средствата ще бъдат финансирани предприятия от индустрията, услугите и туризма

От Елица Елефтерова

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписа споразумение за 100 млн. евро за финансиране на проекти за стимулиране на малкия и среден бизнес в България. Със средствата ще бъдат финансирани малки и средни предприятия от индустрията, услугите и туризма.

"Заемът допълва други продукти, които двете банки са разработили до момента, за развитие на инфраструктурни проекти и подпомагане на малките и средни предприятия (МСП). Това обясни директор "Кредитиране” за югоизточна Европа в ЕИБ Лука Лацароли.

Антоан Тусе, гл. изп. дир. на Societe Generale Експресбанк, обясни, че двете банки участват в общи проекти не само в Балканския регион (имат общи проекти в Сърбия, Македония, Хърватска, Румъния дори Груция), но и в други страни в Европа. Само във Франция, двете банки са субсидирали инфраструктурни проекти в размер на 1 млрд. евро.

С парите ще бъдат обслужвани проекти по програмите Jessica и Jeremie. ЕИБ е основен заемодател за инфраструктурните проекти в страната. В момента разширяваме обхвата на компаниите и няма такива ограничения като за другите два проекта.

Новата кредитна линия се отнася за всички видове сектори. Откъм големина на клиенти новата линия се отнася както за малки и средни предприятия (МСП), така и за компании със среден капитал, т.е. могат да попаднат компании с по 10, но и такива с по 3 хил. души. Затова могат да се възползват повече клиенти.

По отношение на големината на проектите - те могат да са малки, но и такива, които могат да достигнат до 50 млн. евро, коментира Славейко Славейков, гл. финансов директор на SG Експресбанк.

Това е най-голямата кредитна линия, предоставяна до момента от ЕИБ за страната ни. МСП, както и дружествата със средна капитализация, са 99% от всички компании и са работодател на 76% от заетите на пазара на труда в целия Европейски съюз.

Дейността на ЕИБ в България обхваща различни сектори от икономиката ни, но основно средствата се използват за инфраструктура, транспорт, съобщения, енергетика и околна среда, както и проекти в сферата на услугите.

Само за 2012 година средствата, които от ЕИБ е отпуснала за Бълггария, е в размер на 183 млн. лв. За последните 5 години (от 2008-2012 г.) банката ни е отпуснала кредити от 1,1 млрд. евро за финансиране на инвестиционни проекти.

По сектори най-много от усвоените 1,1 млрд. евро са използвани за заеми чрез посредници - 60%, далекосъобщения - 16%, транспорт - 14%, промишленост - 8% и воден сектор - 2%.

През 2012 година ЕИБ е отпуснала 52,2 млрд. евро за различни проекти, подпомагащи целите на европейския съюз. Финансирането на страните членки на ЕС представлява 86% от дейностите на ЕИБ или 44,8 млрд. евро.

Водещи

Най-четени