БТК отнесе 4 млн. лв. глоба за нелоялни търговски практики 14.05 | 16:22

Според антимонополната комисия дружеството е злоупотребило с пазарна мощ

От iNews.bg

Комисия за защита на конкуренцията глоби "Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК) с 3,746 млн. лв. Според експерти от антимонополния орган дружеството е злоупотребило с господстващо положение, състоящо се в косвено налагане на извъндоговорни нелоялни търговски условия в отношенията между страните.

Това довело до тяхното преустановяване и възпрепятствало осъществяването на конкурентна стопанска дейност. Също така компанията е прилагала различни условия за едни и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравностойно положение като конкуренти, с които се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията и се засягат интересите на потребителите, се посочва в становището на КЗК, пише Econ.bg.

Производството е образувано на основание на решение на Върховния административен съд, с което казусът е върнат на КЗК за ново разглеждане и произнасяне в съответствие с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Предмет на разследване е твърдяно от "Източна телекомуникационна компания” АД (ИТК) едностранно и неправомерно прекратяване на договор за взаимно свързване на обществени електронни съобщителни мрежи от страна на БТК.

Анализът на договорните клаузи показал, че въпреки формалната равнопоставеност, договорът е едностранно прекратен от БТК на основания, които към момента на прекратяването са спорни между страните. "Поведението на БТК е продиктувано от пазарната мощ на дружеството, която му позволява да наложи нелоялни и неравнопоставени условия извън формалните отношения, предвидени в договора между страните", смятат от антимонополния орган. КЗК установява, че процесното поведение на БТК има и дискриминационен характер, доколкото БТК е следвала различно поведение при сходни предходни случаи на констатиран нерегламентиран трафик.

Нещо повече, БТК е прекратила договорните си отношения с ИТК независимо от усилията на молителя да прекрати повикванията от посочените номера, а като изискване за подновяване на взаимната свързаност БТК предлага договорна клауза, която цели единствено да измени договорните отношения с ИТК. Това също така поставя ИТК в неравностойно положение спрямо конкурентите му, смятат от КЗК. 

От телекома заявиха несъгласието си с взетото решение и ще го обжалват.

Водещи

Най-четени