НОИ с нова е-услуга за фирми 18.11 | 10:05

Прекратилите дейност без правоприемник вече подават съответната декларация онлайн

От iNews.bg

Осигурителите, които прекратяват дейността си без правоприемник и следва да подадат заявление-декларация за предаване на ведомостите за заплати и трудовоправните документи в Националния осигурителен институт (НОИ) могат да направят това и по електронен път.

Административната електронна услуга "Издаване на удостоверение на прекратени осигурители, които нямат правоприемник и които са имали наети лица по трудово правоотношение" е достъпна през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция "Електронно управление".

До програмния продукт може да се стигне и през интернет страницата на НОИ. В раздел "За потребителя"/"Процедури"/"Процедури, свързани с дейността на осигурителния архив"/"Издаване на удостоверение за прекратяване (заличаване) дейността на осигурител" са публикувани както пряка връзка с единния портал за достъп, така и кратки указания за заявяване на услугата по електронен път.

Водещи

Най-четени