По-добра енергийната инфраструктура за индустриалната зона в Търговище 18.10 | 15:30

Близката подстанция разширява капацитета си, ще им и нов газопровод

От iNews.bg

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова се запозна с работата на предприятията от групата на "Тракия глас България" по време на посещение в индустриалната зона в град Търговище. Две от предприятията- "Шишеджам Аутомотив България" ЕАД и "Пашабахче България" ЕАД планират увеличение на производството на автомобилни стъкла, обработено стъкло и домакинско стъкло.

В тази връзка министър Петкова инспектира дейностите по разширяване на подстанция "Търговище запад" на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, която захранва директно производствените предприятия на "Тракия глас България" ЕАД. Проектът на стойност 3 млн. лв. предвижда да бъде монтиран нов трансформатор за гарантиране надеждното електроснабдяване на предприятията, разположени в Индустриалната зона на града. Разширяването на подстанцията "Търговище запад" предстои да бъде финализирано в края на месец март следващата година.

Министър Петкова се запозна и с напредъка по изграждане на нов газопровод, който ще осигури увеличаване капацитета за пренос на природен газ към "Тракия глас България" ЕАД. Обектът на "Булгартрансгаз" ЕАД е част от Северния полупръстен на националната газопреносна мрежа и ще осигури допълнителни количества природен газ, предвид повишената консумация на природен газ в района. В началото и в края на новото газопроводно отклонение, с дължина 17.6 км, е предвидено да бъдат изградени станции за очистване на газопровода. Необходимите тръби за изграждане на отклонението вече са доставени и към момента се изготвя работен проект за обекта. Очаква се реализацията му да приключи през юли 2020 г. Проектът се финансира изцяло със средства на "Булгартрансгаз" ЕАД.

По думите на енергийния министър сред водещите приоритети на правителството е запазването конкурентоспособността на българската индустрия. Тя припомни, че през март 2015 г. с приети промени в Закона за енергетиката бе разработена Наредба за намаляване тежестта за бизнеса от разходите за възобновяема енергия.

За периода от август 2016 г. до момента на "Тракия Глас България" ЕАД е предоставена помощ по наредбата в размер над 7 млн. лв. Министър Петкова припомни, че преди дни Министерският съвет взе решение за целево отпускане на финансиране за подобряване на пътната инфраструктура до "Тракия Глас България" ЕАД.

Водещи

Най-четени