МФ: До юли догодина ще сме готови за влизане в ЕРМ-2 02.10 | 16:34

Паралелно се изпълняват и необходимите действия за присъединяване към Банковия съюз на ЕС

От iNews.bg

В изпълнение на поетия ангажимент от писмото за намерение за участие във Валутен механизъм 2 (ВМ2, популярен и с англоезичната абревиатура ERM-2), на 18 юли т.г. България изпрати заявление за тясно сътрудничество в рамките на Единния надзорен механизъм (ЕНМ), с което да осигурим изпълнение на едно от предварителните условия за едновременното ни участие от един и същ момент във ВМ2 и в механизма за тясно сътрудничество. Този процес се очаква да приключи в рамките на една година, съобщиха от Министерството на финансите.

Формалната процедура за такъв вид сътрудничество се прилага за първи път от създаването на ЕНМ и е подробно дефинирана в Решението на ЕЦБ от 31.01.2014 г. относно тясното сътрудничество с националните компетентни институции на участващите държави членки, чиято валута не е евро (ECB/2014/5). Съгласно Решение ECB/2014/5 заявлението съдържа в приложение проект на законодателни текстове, уреждащи ролята на ЕЦБ в националната рамка по надзор на банковите финансови институции, считано от датата на стартиране на тясното сътрудничество.

Към момента тече процедура по съгласуване на проект на тези текстове между Министерството на финансите, БНБ и ЕЦБ, който ще бъде внесен за формално становище от ЕЦБ. В заключение от ведомството на Владислав Горанов заявяват, че компетентните български институции следват стриктно и координирано приетия от правителството План за действие, включващ мерки за присъединяване към ВМ2 и Банковия съюз.

Водещи

Най-четени