В АПИ бяха отворени офертите за обходен път на Монтана 01.06 | 10:38

Ценовите оферти са за допуснатите участници в открита процедура

От Кремена Бедерева

В Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет: "Определяне на изпълнител за строителството на обект: Път I-1(Е 79) обходен път на град Монтана от км 102+060 до км 114+512.20", финансиран по ОП "Транспорт” 2007-2013”., съобщиха от агенцията.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на ЕС чрез ОП "Транспорт” 2007-2013 г.
Бяха отворени следните оферти на допуснатите участници:

1. Консорциум "МАКС БЬОГЛ – Инжстрой Монтана 2012”, с участници в обединението: МАКС БЬОГЛ Бауунтернемунг ГмБх; "Инжстройинженеринг” ЕООД – гр. Варна, с предложена цена 74 058407,62 лв. без ДДС;

2. Консорциум "Монтана ринг” - "ГБС Инфраструктурно строителство” АД – гр. София; "Пътстрой – 92” АД – гр. София; "Автомагистрали Хемус” АД – гр. София; "Гарант -90- Цонев и СИЕ” – гр. Варна, с предложена цена 38 810 515,09 лв. без ДДС;

3. Сдружение "Монтана ринг 2012” - "ПСТ Холдинг” АД, гр. София; Конструктор инженеринг Сплит – Хърватия с предложена цена 46 877331,71 лв. без ДДС;

4. Обединение "Обход Монтана”; "Трейс груп холд” АД – гр. София; "Пи Ес Ай”– гр. Стара Загора; с предложена цена 41 364 724,20 лв. без ДДС.

Водещи

Най-четени