С над 2.5% ще поевтинее газът от април 11.02 | 10:23

От „Булгаргаз“ очавкат да приключат преговорите с „Газпром експорт“ за допълнително сваляне на цената

От iNews.bg

В съответствие с изискванията на чл.36а от Закона за енергетиката, "Булгаргаз”, в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие, следва да го оповести в средствата за масова информация.

В тази връзка от компанията уведомяват крайните снабдители на природен газ и лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, че прогнозната цена на природния газ за ІІ-ро тримесечие на 2020 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба No 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ е 42,93 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с утвърдената за І-во тримесечие на 2020 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), прогнозната цена за ІІ-ро тримесечие на 2020 г. е по- ниска с 1,11 лв./MWh или с 2,52%.

От "Булгаргаз" припомнят, че в момента компанията води преговори с ООО "Газпром експорт" за намаление на доставната цена на природния газ за страната. Очаква се до края на февруари 2020 г., двете страни да се споразумеят и цената на природния газ за българския пазар да бъде значително намалена.

Веднага след подписване на споразумението "Булгаргаз" ще поиска от КЕВР намаление на цената на природния газ още от началото на март 2020 г., както и преразглеждане на начина на ценообразуване.

Водещи