€167 млн. по-малко са инвестирали чуждите компании у нас през 2019 г. 20.02 | 13:30

През м.г. тенденцията на ръст от 2018-а е обърната в отрицателна посока

От iNews.bg

През декември 2019 година положителното салдо по текущата сметка на България възлиза на 23,9 млн. евро, докато преките чуждестранни инвестиции намаляват с цели 166,9 млн. евро, като в рамите изминалата година достигат 629,9 млн. евро, показват данни на БНБ за платежния баланс на нашата страна, предаде БНР.

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през декември е положителен и в размер на 149,3 млн. евро спрямо излишък за 33,3 млн. евро точно преди година (през декември 2018-а). За цялата 2019 година текущата и капиталова сметка е на излишък от 6,8553 млрд. евро при близо двойно по-малък позитивен баланс от 3,6037 млрд. евро през 2018-а година.

Салдото само по текущата сметка през декември е положително и възлиза на 23,9 млн. евро при излишък за 11,3 млн. евро точно година по-рано. За периода януари - декември 2019-а година позитивният баланс по текущата сметка нарасна до 5,8011 млрд. евро спрямо излишък за 3,0022 млрд. евро година по-рано, показват последните данни на БНБ.

Търговското салдо на нашата страна през декември 2019 е отрицателно и в размер на 288,9 млн. евро при дефицит от 216,8 млн. евро през същия месец година по-рано, като износът на стоки нараства с 27,8 млн. евро (увеличение с 1,3%) до 2,0913 млрд. евро, докато вносът нараства със 100 млн. евро (скок с 4,3%), достигайки 2,408 млрд. евро.

В рамките на цялата изминала година търговското салдо е отрицателно и в размер на 128 млн. евро (0,2% от БВП) при дефицит от 1,858 млрд. евро (3,3% от БВП) през 2018-а година. В същото време износът на стоки се увеличи през периода януари - декември 2019-а с 1,1316 млрд. евро (с 4,1%) до 28,8758 млрд. евро, докато вносът на стоки за същия период намалява с 598,4 млн. евро (понижение с 2%) до 29,0038 млрд. евро.

Според данни на БНБ финансовата сметка през декември е положителна и в размер на 366,3 млн. евро при позитивен баланс за 659,4 млн. евро година по-рано, като за цялата 2019 годината излишъкът по финансовата сметка е в размер на 3,5105 млрд. евро (5,7% от БВП) при положителна стойност от 3,2448 млрд. евро през януари - декември 2018-а година.

Преките чуждестранни инвестиции в страната намаляват през декември 2019-а със 166,9 млн. евро при тяхно нарастване с 15,5 млн. евро година по-рано, докато през цялата 2019-а година те нараства с общо 629,9 млн. евро след по-скромно повишение с 537,1 млн. евро през януари - декември 2018-а година.

Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна през дванадесетте на 2019 година идват от Нидерландия (за 404,2 млн. евро), следвана от Обединеното кралство (173,8 млн. евро) и Люксембург (142,2 млн. евро).

През декември 2019-а година резервите на БНБ се увеличават със 130,3 млн. евро при тяхно повишение с 842,6 млн. евро година по-рано, като за цялата изминала година те намаляват с 559,4 млн. евро при увеличение с 1,3616 млрд. евро през януари - декември 2018-а година.

Водещи

Най-четени