Хотелиери обсъждат възможностите за екоуправление 23.02 | 09:19

Ще се обсъждат добри практики за увеличаване на печалбата чрез намалено потребление на вода, ток и др.

От Кремена Бедерева

Представители на хижи и планински хотели ще обсъждат възможностите за екоуправлението им на семинар днес в София, съобщиха за БТА организаторите от Сдружение "Чисти планини", гр. Банско. Те очакват на форума близо 100 участници.

Хотелиерите ще дискутират още и как, освен функционирането и управлението на имотите да съумеят да осигурят комфорт на своите гости и да опазят околната среда.

Семинарът е част от дейностите по проект "Разпространение на добри практики при функционирането на хижите и планинските хотели, разположени на територията и в близост до Национален парк "Пирин", включително използването на възобновяеми енергийни източници". Проектът върви вече 15 месеца с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.

На форума ще бъде представена полезна информация за използването на слънчевата енергия за производство на електричество и топла вода, за използването на земната енергия за отопление и охлаждане на сградите (видове термопомпи), за пречистването на битови отпадъчни води.

Ще има информация и за зеления архитектурен дизайн - ориентация на сградата, остъкляване, зелен покрив, използването на дъждовна вода и много други.

Ще се обсъждат и добри практики, водещи до увеличаване на печалбата на хотела чрез намалено потребление на вода, електроенергия и други природни ресурси от гостите и служителите на хотела.

Организаторите се надяват семинарът да вдъхнови собствениците и арендаторите за различни дейности, допринасящи едновременно за опазването на околната среда и подобряването на икономическа ефективност на хижите и планинските хотели в България.

По данни на Българския туристически съюз хижите в България са 278, но и има и други, които са частна собственост.

Водещи