Застрахователи ще защитават обекти на ЮНЕСКО и WWF 05.02 | 12:29

ООН, природозащитната организация и ЮНЕСКО подготвят ръководство с насоки за избягване на инвестиции в компании, увреждащи световното природно и културно наследство

От iNews

Застрахователни компании ще защитават обекти на ЮНЕСКО по света. Програмата на ООН за околната среда, природозащитната организация WWF и ЮНЕСКО подготвят ръководство с насоки за избягване на инвестиции в компании, увреждащи световното природно и културно наследство, съобщи БНР.

Това се случва след подписана декларация за съвместна дейност между WWF и ЮНЕСКО със застрахователни компании в защита на обекти, попадащи в защитени зони или обявени за културно наследство.

"Подготвя се наръчник с принципи за устойчиво застраховане, който ще заработи от тази година", каза в предаването "Хоризонт до обед" Владимир Иванов от WWF - България:  "Никъде не става въпрос за забавяне на ръст и ограничаване на печалби. От опазване на природа може да се печели много. Около 1000 обекта от световното природно и културно наследство са листвани от ЮНЕСКО като много важни, но няма как самата организация сама да ги опазва, затова влизат застрахователите. Тяхната роля е ключова - да въвлекат заинтересовани страни от бизнеса. В България тези обекти са девет".

"Всяка дейност, която вкарва нещо повече от ходещи хора вътре в зоните и обектите, като багера например, застрашава оцеляването на тези обекти. Минни дейности и строежи променят тези места по начин, на който те не могат да устоят". "Процесът е новаторски. Очакваме до няколко години това да стане устойчив принцип", подчерта Иванов. 

Водещи