Подобряват ВиК мрежата на Ловеч със 7,7 млн. лева 29.05 | 15:47

В рамките на проекта ще се изградят и 700 броя сградни отклонения на територията на кварталите в града

От Андриян Георгиев

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на Ловеч Минчо Казанджиев подписаха договор за изграждане и модернизация на близо 13 км. ВиК мрежа. Проектът е на стойност 7,7 млн. лева по Оперативна програма "Околна среда", съобщават от МОСВ.

В рамките на проекта ще се изградят и 700 броя сградни отклонения на територията на кварталите Дръстене, Гозница, Източна индустриална зона и Северна индустриална зона "Баховско шосе”, с което ще се постигне екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води на град Ловеч.

В края на 2014 г., когато ще приключи изпълнението на проекта, се очаква по-добро качество на питейните води и намаляване на общите загубите във ВиК мрежата, а процентът на свързаност към канализационната мрежа ще достигне 100%.

Водещи

Най-четени