Отровните ябълки на европейските градинари 16.06 | 16:25

Коктейл от пестициди в ябълките, произведени в ЕС по индустриален начин, открива проучване на "Гринпийс"

От Галина Александрова

Ябълките, произведени в Европа по индустриален начин,  са пълни с пестициди. Това е показало проучване на световната екологична организация "Гринпийс". В една от пробите са открити около 13 различни вида химикали, сочат природозащитниците в доклад за проучването, който включва резултати от тестове на 85 проби, взети в 12 европейски държави.

Коктейлът от пестициди не само прави вредни плодовете, но също така замърсява почвите и повърхностните води в Европа и по този начин се пренася и в други продукти, сочи  проучването. 2/3 от пробите от вода и почва съдържат остатъци от пестициди, като 70% от идентифицираните пестициди са с много висока обща токсичност при хора или при диви животни. От "Грийнпийс" призовават правителствата на ЕС да забранят използването на синтетични-химически пестициди на европейските полета и да подкрепят повече иновативни екологични решения за земеделието.

"Настоящата система за индустриално производство на ябълки оставя горчив привкус, защото отравя почвата и водата ни, излага хората и околната среда на коктейл от синтетични-химически пестициди. Масивната употреба на пестициди в производството на ябълки е още един симптом на неработещата система на индустриалното селско стопанство. Европейският съюз е един от водещите производители и потребители на ябълки в света, затова важността на производството на ябълки, без отравяне на почвата и водата, е очевидна. Отдалечаването от земеделска система, силно зависима от химикали, е от съществена важност за защитата на фермерите и техните семейства, които са пряко изложени на тези химикали", коментира Кристиане Хъксдорф, координатор на кампанията за екологично земеделие за "Грийнпийс” - Германия.

Направен е цялостен анализ на 36 водни и 49 почвени проби, събрани от отглеждани по традиционен начин ябълкови градини в дванадесет европейски страни през април 2015 г. Пробите представляват "моментна снимка" на ситуацията в началото на периода на цъфтеж, отбелязват от организацията. Резултатите показват коктейл от пестициди, които могат да бъдат открити в почвите и водите на ябълкови градини в Европа. В целия набор от 85 взети проби са открити общо 53 различни пестицида, като 78% от почвените проби и 72% от водните проби съдържат остатъци от най-малко един от тези пестициди. Най-често срещаният пестицид в почвата и водата е фунгицидът боскалид (в почвата - 38%, а във водата - 40%). Седем от откритите пестициди в момента не са одобрени на ниво ЕС, но могат да бъдат използвани, ако са налице извънредни разрешения на държави-членки.

Според "Гринпийс" стопанствата, които прекомерното разчитат на пестициди, накрая понасят значителни щети. Освен това, намаляването на естествения контрол на вредителите компрометира процеси, които, примерно в САЩ, са оценени на около 4.49 милиарда долара (4.2 милиарда евро).

Организацията сочи и няколко екологични решения, използвани в отглеждането на ябълки, за да бъде намалена употребата на химически пестициди. "Добрата новина е, че екологичните решения съществуват и вече се прилагат от фермери из цяла Европа, включително и в България. За да увеличим добрите практики, всички ние можем да започнем да подкрепяме земеделските производители, като купуваме продукти директно от фермата или посещаваме фермерските пазари по-често. Това ще даде на фермерите, които произвеждат храна ни, повече възможности да развиват дейностите си и да практикуват все повече такива екологични практики. Още повече, политиците трябва да действат и да подкрепят екологичното земеделие и фермерите като пренасочат субсидиите от индустриалното селско стопанството към екологичните земеделски практики" – коментира Меглена Антонова, координатор на кампанията "Земеделие и пчели” в българския офис на организацията.

Водещи

Най-четени