Червената книга на застрашените животни става все по-дебела 13.02 | 17:59

Над 11 000 вида са пред изчезване

От Цанка Донкова

Червената книга на Световния съюз за опазване на природата става все по-дебела. Над 11 000 животински вида в света са застрашени, като бракониерството увеличава опасността за много от тях, съобщава AFP.

От преброените от Световния съюз за опазване на природата 53 267 вида гръбначни и безгръбначни, 11 212 са застрашени. Всеки четвърти бозайник, всяка осма птица, всяко трето земноводно са застрашени от изчезване.

Основен риск за изчезване на стотици видове се оказва незаконната търговия. Слоновете, например, са търсени заради бивните им, а носорозите - избивани за рога им.

Конвенцията за международната търговия със застрашени животински и растителни видове забранява продажбата на над 600 животни, като големите маймуни и големите котки, слоновете, носорозите, морските костенурки, много носорози и змии. Тя налага строг контрол за търговията с други 4500 животински вида, допълва БТА.

Бракониерството обаче достига рекордни размери. То е нараснало с 43 процента за носорозите в Африка от 2011 до 2012 г. Слоновете също са заплашени не само от унищожаването на хабитата им, но и от незаконния лов.

Водещи

Най-четени