Седемте рилски езера - ще ни радват ли още дълго 03.08 | 10:05

Седемте рилски езера са подложени на огромен „човешки натиск“ от струпването на толкова много хора

От Кремена Бедерева

Седемте рилски езера са подложени на огромен "човешки натиск" от струпването на толкова много хора. Ако държавата не предприеме спешни мерки, природният феномен ще загине, алармират еколози.

През август едва ли не на всеки метър от пътеката от лифта до езерото Бъбрека има турист – изчисляват ги по 6000 души дневно. Преди построяването на въжената линия през 2008 г. посетителите са били в пъти по-малко, съобщава "Преса".

Езерата постепенно се заблатяват, изчезват уникални растителни и животински видове. "Горе вече няма трева и има две педи прах. Този прах се стича в езерата и ги затлачва", твърди турист.

Екологът Петко Цветков от фондация "Биоразнообразие" потвърждава тези опасения: "Има ерозия на почвения слой. От това свличане на пръст и пясък езерата се запълват постепенно и се заблатяват".

Еколозите се тревожат, че инспекторите от парк "Рила" не успяват да контролират района около езерата, защото тяхната основна функция е да спират автомобилите на 1800 м надморска височина. Някои от езерата са на 2300 м.

Идващите туристи се къпят в езерата, перат си чорапите, дънките и маратонките, вътре влизат и кучетата им. Наоколо се правят трапези, от които след това остават огромни купчини отпадъци, безпокоят се еколозите.

Водещи

Най-четени