Европа започва борба с бракониерството на защитени видове 06.02 | 19:29

Обсъждат увеличението на парите за превенция

От Филипа Тодева

ЕС трябва да поведе международна инициатива за прекратяване на бракониерството със слонове и носорози, и да призове Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES) да сложи край на практиката за тайно гласуване, заяви Европейският парламент.

Резолюцията на Парламента, приета със значително мнозинство, призовава CITES да увеличи ангажиментите си на предстоящата среща в Банкок (Тайланд) от 3 до 14 март.

Няколко видове акули трябва да бъдат добавени към списъка от видове, чиято търговия трябва да бъде контролирана, а полярните мечки трябва да бъдат поставени в по-висока категория профил CITES, за да продължи повишаването на осведомеността за тяхната ситуация, заявиха евродепутатите.

Резолюцията призовава също така страните да ускорят борбата с бракониерството на слонове и носорози, заради слоновата кост и роговете им.

Резолюцията предлага прекратяването на тайното гласуване като обикновена практика в CITES, както и включването на разпоредби за конфликт на интереси.

По отношение на средствата страните в CITES трябва да увеличат финансирането в следващите няколко години, за превенция на унищожаването на дивата флора и фауна вследствие на международната търговия. Според резолюцията ЕС трябва да поднови финансовите си ангажименти към програмата "Мониторинг за незаконно убиване на слонове".

CITES е най-голямото съществуващо международно споразумение за защита на дивата природа, което се стреми да предотврати изчезването на дивата флора и фауна в резултат на международната търговия, включващо 176 страни, включително 27-те страни членки на ЕС.

Водещи

Най-четени