Корал, Карадере и Пашадере вече са защитени зони 06.07 | 19:38

Те са изцяло в НАТУРА 2000

От iNews

Корал, Карадере и Пашадере вече са изцяло в НАТУРА 2000, след като преди малко Националния съвет по биологично разнообразие единодушно гласува за разширение на зоните в тези райони. Сега тези места ще бъдат по-защитени от набезите на бетона и комерсиализацията. Това съобщи във фейсбук профила си съпредседателят на "Зелено движение" Борислав Сандов. Съобщение за включването на трите плажа в списъка на защитените зони беше публикувано и в групите на активисти за запазване от застрояване на заливите Корал и Карадере. 

Съветът всъщност е одобрил единодушно да бъдат разширени зони от европейската мрежа "Натура 2000" , така че да бъдат по-добре защитени местообитания и видове от европейска значимост, които в момент не попадат в защитени обекти. Разширението на зона "Плаж Шкорпиловци" към Карадере ще включи в европейската защита мозайка от гори и земеделски земи, които са ключово местообитание на редки видове като пъстър пор и костенурки и са важен биокоридор. Разширението на територията на зона "Ропотамо" към плажа Корал включва бели дюни и съседната гора, която е част от комплексното обитание, което дава убежище на видовете, обитаващи дюните. И трите предложения са аргументирани с изисквания на европейските природозащитни директиви.

Тотални забрани за строителство в зоните по НАТУРА 2000, каквито обикновено са въведени в повечето защитени територии няма. В тях обаче би могло да се въведе забрана за определен тип строителство, ако е ясно, че то ще унищожи или значително ще увреди предмета на защита. Строителство в зони в НАТУРА става само с оценка на въздействието на околната среда.

Водещи

Най-четени