Наши бракониери убиха една от най-редките птици в света 19.01 | 13:01

Дроплата е долетяла в този район да зимува преди един-два месеца, вероятно от Украйна

От Андриян Георгиев

Голяма дропла е намерена от екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), отстреляна тази сутрин край Дуранкулашкото езеро, съобщиха от природозащитната организация.

Дроплата е долетяла в този район да зимува преди един-два месеца, вероятно от Украйна, и екипите на БДЗП са я следили всекидневно. 

Голямата дропла е включена в световния Червен списък на застрашените от изчезване птици. Този вид, заедно с брадатия лешояд, който у нас също е изчезнал, е символ на българската природозащита, посочиха още от БДЗП.

Този вид е престанал да гнезди в България преди повече от 50 години. За последен път орнитолози са наблюдавали у нас тази птица преди две години.

Като една от причините за изчезването ѝ у нас специалистите сочат бракониерството.

Водещи

Най-четени