НПО: Хората с подменени печки по програмата на Столична община са доволни 16.01 | 17:32

Заради технически проблеми някои са искали да се откажат, но случаите са малко, показва анкета на „За Земята“

От iNews.bg

По-лесно, по-леко, по-чисто и по-удобно — така коментират отоплението на пелетни печки участниците в пилотната програма на Столична община в анкетата,  проведена от Екологично сдружение За Земята. От 30 запитани, 29 отговарят, че са удовлетворени от участието си и нито един не би се отказал.

Проектът е реализиран в Нови Искър през отоплителния сезон 2018/2019 г. и е една от мерките, които общината предприе, за да намали замърсяването на въздуха в София. Очаква се подмяната на неефективните уреди на гражданите да обхване 20 000 домакинства през следващите години. Инициативата започна с пилотен проект, който показа кои са силните страни и кои — слабостите. 

Малко над половината посочват, че след промяната в жилището им е по-топло, малко над половината, че високоефективната пелетна печка постига същата топлина. Някои участници посочват лесната употреба, постоянната температура и уюта като допълнителни положителни ефекти. 

На въпросът "Според вас отоплението с пелети по-скъпо или по-евтино е спрямо предишния ви начин на отопление", от 29 отговорили, малко повече от половината казват, че е по-евтино, а 23%, твърдят, че е по-скъпо. толкова е  и процентът на отговорилите, че разходите са същите.Само един от запитаните е отговорил, че сега е по-студено и уточнява, че печката не затопля като камина, но пък температурата е равномерна. Проверката установява, че участникът не е бил запознат, че уредът може да се настройва и целият сезон е работил на най-ниската степен на горене. Подобни отговори показват, че нуждата от по-ясни и подробни инструкции за експлоатация са основният недостатък, с който се сблъсква пилотното издание на програмата.

Анкетата установява, че един от най-сериозните проблеми при реализирането на Програмата са техническите ѝ аспекти. Те включват изключително висок процент дефектирали компоненти на печките и чести оплаквания от некачествени пелети. 

11 респондента или 42% споделят за проблеми с уредите, които са били отстранени. Четирима от тях споделят за по две технически неизправности за един и същи уред, а един, дори за 3 — два пъти запалки и изгоряла горелка. Така стават общо17 дефекта за доставените общо 30 уреда. 

Има случаи, в които техническите проблеми са били причина някои домакинства да се замислят дори за отказ от програмата. Още повече, някои от проблемите не са разрешени в рамките на същия или следващия ден, което, ако се случи в подобен мащаб в бъдещата мащабна програма за подмяна на уредите, създава риск голям брой домакинства да останат без отопление в някои зимни дни.

Мащабът на същинската фаза от проекта означава, че Столична община трябва да  обърне сериозно внимание на проблемите и да вземе мерки за намаляването им до минимум. Мерките, които могат да се приложат, варират от по-стриктни критерии за качество, до предвиждане на неустойки и други санкции за доставчиците, които не могат да се отзовават при проблем в най-кратки срокове. Тези санкции трябва да се предвидят и отразят още при формиране на обществените поръчки и след това в етапа на прецизиране на договорите, където следва да се заложат строги условия при наличие на дефекти, както и предварително да се поставят условия за обхвата на предоставената гаранция – да покрива всички възможни дефекти на всички елементи от уредите. 

Водещи

Най-четени