94 млн. лв. отиват за благоустройство на Аксаково, Червен бряг и Нови пазар 18.07 | 07:21

Подобряват ВиК-мрежата и управлението на отпадъците

От Андриян Георгиев

Подписани бяха три договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за строителство и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа на общините Червен бряг и Нови пазар и за изтграждане на регионална система за управление на отпадъците на община Аксаково.

Проектите се финансират по Оперативна програма "Околна среда" и общата им стойност е 94 млн. лв. (за Аксаково - 32 млн. лв, за Червен бряг - 25 млн. лв., и за Нови пазар - 37 млн. лв), съобщават от Министерството на околната среда и водите. 

Целта на проекта "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Варна" е да се подобри инфраструктурата в региона в областта на управлението на отпадъците. Системата за управление на отпадъците ще обслужва над 600 хил. жители от общините Аксаково, Белослав и Варна. Общините партньори ще ползват съоръженията от системата за регионално управление на отпадъците, включващи регионално депо за неопасни отпадъци, инсталация за компостиране и инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаването на сгради.

Основната цел на подписаните договори за общините Червен бряг и Нови пазар е подобряване екологичното състояние на населените места чрез модернизиране на инфраструктурата за питейни води, както и постигане на съответствие с европейското законодателство чрез изграждане и реконструкция на инженерната ВиК инфраструктура. В двете общини ще бъде изградена 22 км водопроводна и 27 км канализационна мрежа, както и пречиствателни станции за отпадъчни води.

Водещи

Най-четени