WWF: Задава се нов масов мор на животните на планетата 27.10 | 15:29

Земята влиза в нова фаза заради човешката дейност, което ще унищожи 2/3 от фауната

От iNews.bg

Дивите животни в света може да намалеят с 67% до края на това десетилетие в сравнение с броя им от 1970 г. Заради катастрофалните последици от човешката дейност на Земята, тя е навлязла в нова и непозната фаза, наречен антропоцен и само за 4-5 години да станем свидетели на шесто масово измиране на живите същества. Това е един от основните изводи на публикувания в четвъртък доклад "За жива планета" на WWF, цитиран от БГНЕС.

Данните в доклада потвърждават, че планетата навлиза в напълно непозната фаза от историята си.

Оказва се, че световните популации на риби, бозайници, птици, земноводни и влечуги вече са намалели с 58% за периода 1970–2012 г., за който е последната събрана информация. Това създава ясна тенденция към намаляване с общо две трети в рамките на половин век (от 1970 до 2020 г.).

"В нашата епоха дивите животни изчезват с безпрецедентни темпове. Не става дума само за прекрасните видове, които всички обичаме. Биоразнообразието е основа за здрави гори, реки и океани. С изчезването на видовете и техните екосистеми ще изчезне чистият въздух, водата, храната, които те ни предоставят", предупреди генералният директор на WWF Марко Ламбертини.

Според доклада най-драстичен е темпът на загуба на сладководните видове – цели 81% от 1970 г. до 2012 г. За същия период сухоземните и морските видове са намалели със съответно 38% и 36%. Средният спад е от 2% на година, а при сладководните видове – 3,6% годишно.

"Въпреки че в доста отношения е със сравнително запазена природа, нашата страна не е подмината от тази тревожна тенденция", посочва Веселина Кавръкова, ръководител на WWF-България. И допълва: "Много е важно в момента да се положат усилия за опазване на някои критично застрашени видове, като дунавските есетри, за чието съхранение WWF полага много усилия."

Броят на едрите хищници в Европа също драматично намалява през последните два века, основно заради човешката намеса като лов и загуба на местообитания. През последните няколко десетилетия обаче тази тенденция се обръща благодарение най-вече на действието на Директивите за птиците и местообитанията, които са гръбнакът на природозащитата в Европа.

"Завръщането на риса в България, който също е в категорията на едрите хищници, е знак, че усилията за опазването на старите гори – неговият естествен дом, дават резултат", допълва Кавръкова.  

Водещи