WWF: Пирин и „Сребърна“ – в опасност 17.04 | 14:31

Обектите са застрашени от дърводобива и строителството, алармира световната организация

От iNews.bg

Пирин и резерватът "Сребърна” са в опасност, алармира световен доклад на природозащитната организация WWF, цитирана от Нова ТВ. Почти половината от всички природни обекти от Световното наследство на ЮНЕСКО са застрашени от увреждащо човешко влияние - незаконен дърводобив и строителство.

Според доклада от Пирин вече са прогонени мечки и глухари, а почвите са замърсени, въпреки че химикалите по закон са забранени. Заплашен е и резерватът "Сребърна” заради неустойчивото управление на водите и изкуствените прегради.

В Централна и Източна Европа пък шест обекта на ЮНЕСКО са застрашени от човешката дейност. Освен Пирин и "Сребърна”, сред тях са делтата на Дунав, девствените букови гори в Карпатите и прочутите Плитвички езера в Хърватия. Сред емблематичните за Европа застрашени места са и биоразнообразието във Ваденско море в Германия и уникалните влажни зони в Доняна, Испания.

 

Водещи