Пътният налог вхарал в хазната на СО 84,5 млн.лв. 23.09 | 16:14

Това е с 1,6 млн. лв. повече от заложения план, похвали се Дончо Барбалов

От Ани Романова

Данъкът върху превозните средства вкарал в хазната на Столичната община (СО) през изминалата година 84,5 млн. лв. Парите, които е събрало местното кметство от пътния налог са с 1,6 млн. лв. повече от заложения план. Това съобщи зам.-кметът по финанси на София Дончо Барбалов.

"Общото изпълнение на бюджета на СО е в размер на 1,054 млрд. лв. Собствените приходи са изпълнени на 100% и са в размер на 640,26 млн. лв. или с 32,2 млн. лв. повече, отколкото през предходната 2016 г.", обясни Барбалов.

102 млн. лв. са приходите от данък сгради, а от облагането на сделките с имоти са постъпили 111,2 млн. лв. или 106,5% от планираното. Неданъчните приходи за миналата година възлизат на 332,9 млн. лв., което е с 8,68 млн. лв. повече от предходната 2016 г. Най-голям дял от тях имат общинските такси, чието изпълнение е 246,9 млн. лв. при план 241 млн. лв. В това число влиза и такса битови отпадъци, от която постъпленията са 194,4 млн. лв. По Закона за местните данъци и такси методиката за изчисляване на такса смет трябва задължително да бъде променена до 2020 г. и тя вече не може да е на база на данъчната оценка или балансовата стойност на имот. Общините ще могат да избират от 3 варианта - количество изхвърлен отпадък, брой на обитателите в жилището или таксуване по чували. Преди дни кметът на София Йорданка Фаднъкова заяви, че най-реалистичния вариант за София е изчисляване на таксата за отпадъци на брой жители.

Барбалов отчита, че от средствата, предвидени за капиталовата програма до края на 2017 г. са изпълнени и разплатени строително-монтажни работи, основни ремонти, проектиране и доставка на машини, съоръжения и оборудване за общо 268,6 млн. лв. "През годината бяха завършени обекти от образователната, пътната, социалната и инженерната инфраструктура. Продължи изграждането на третата метролиния и на интелигентната система за управление на трафика", разясни зам.-кметът. Той припомни, че за 2017 г. София е отделила 8,9 млн. лв. за дофинансиране на общинските болници за предоставените здравни услуги, които не се поемат от НЗОК.

Отчетът за изпълнение на бюджета на София ще бъде обсъден в четвъртък на заседание на Столичния общински съвет. "Документът е придружен от доклад на Сметната палата за извършен финансов одит със заключение, че отчетът дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Столична община през 2017г.", уточни Барбалов.

Водещи

Най-четени