Експерти: Не може да се взима книжка на ГКПП, ако фишът не е получен преди това 13.06 | 18:00

Дори и след получаването му от нарушителя, той има 12 дни да плати глобата, обяснява Европейският център за транспортни политики

От iNews.bg

През последната седмица беше разпространена информация от "Пътна полиция” за това, че на ГКПП ще бъдат връчвани и събирани наложените глоби за допуснати нарушения по реда на ЗдвП по вече получени документи за налагане на административна санкция.

Много важно е да бъде разяснено, че Свидетелството за управление на моторно превозно средство (СУМПС) няма да бъде отнемано, ако на ГКПП ви бъде връчен фиш за налагане на административно наказание, за който вие не сте били уведомени.

Напротив, ще запазите правото си да обжалвате наложеното наказание в 12-дневен срок или ако прецените, ще може да го заплатите веднага на граничния пункт.

СУМПС ще бъде отнемано тогава, когато вече имате наложена санкция, били сте уведомени по надлежния ред за това наказание, но не сте заплатили глобата си в предвидения в закона 12-дневен срок, както и ако не заплатите глобата намясто на ГКПП.

Този метод за налагане и събиране на наказания е валиден и сега във връзка с Чл. 171, т. 1, д) от ЗДвП "временно отнемане на СУМПС - който управлява МПС с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане - до заплащане на дължимата глоба”. Правото на гранична полиция да Ви връчва документи за налагане на административни санкции е във връзка с чл. 165, Ал. 2 т. 2 от ЗДвП: "имат право да изземат и задържат документи по т. 1, както и да отнемат табелите с регистрационен номер в допустимите от закона случаи;”.

Водещи

Най-четени