ЕК зове за социалните мрежи за борба с дезинформацията в навечерието на евровота 17.05 | 16:15

Facebook, Google и Twitter поеха ангажимента и подписаха специален кодекс

От iNews.bg

Европейската комисия публикува докладите и анализите за напредъка, постигнат през април 2019 г. от Facebook, Google и Twitter за борба с дезинформацията. Трите онлайн платформи, подписали Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията, поеха ангажимент да докладват ежемесечно предприетите мерки в навечерието на изборите за Европейски парламент през май 2019 г.

В съвместно изявление заместник-председателят на ЕК Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова, комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг и комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел заявиха:

"Признаваме продължаващия напредък, постигнат от Facebook, Google и Twitter по изпълнението на ангажиментите им за увеличаване на прозрачността и защитата на неприкосновеността на предстоящите избори.

Приветстваме строгите мерки, които трите платформи са предприели срещу манипулативно поведение, включително координирани дейности по дезинформация, при използване на техните услуги. Те също така предоставиха данни относно мерките за подобряване на контрола над рекламното позициониране. Въпреки това е необходимо да се направи повече за укрепване на неприкосновеността на техните услуги, включително рекламните услуги. Освен това предоставените данни все още не са достатъчно подробни, за да позволят независима и точна оценка на начина, по който политиките на платформите действително са допринесли за намаляване на разпространението на дезинформация в ЕС.

И трите подписали Кодекса платформи вече създадоха обществено достъпни библиотеки с политическа реклама и предоставиха възможност за търсене чрез приложно-програмни интерфейси (API), което представлява явно подобрение. За съжаление Twitter и Google не бяха в състояние да разработят и приложат политики за идентифициране и публично оповестяване на тематично ориентирани реклами, които по време на избори могат да бъдат обект на водещи до разединение обществени разисквания, поради което по отношение на тях може да бъде разпространявана дезинформация.

Гледайки в перспектива след европейските избори, всички подписали Кодекса страни понастоящем трябва да увеличат усилията си за разширяване на сътрудничеството с проверителите на факти във всички държави членки, както и за предоставяне на повече възможности на потребителите и на научноизследователската общност. По-специално онлайн платформите трябва да приложат на практика своя по-широк набор от ангажименти, поети по силата на Кодекса за поведение, а именно чрез съвместна работа с традиционните медии, за да се разработят показатели за прозрачност и надеждност на източниците на информация, така че потребителите да разполагат с достатъчни възможности за избор на относима и проверена информация."

Водещи

Най-четени