DiscoverEU: Още 20 000 младежи ще опознаят Европа 06.06 | 14:39

275 от тях са от България, ще пътуват безплатно

От iNews.bg

В третото издание на инициативата за безплатно пътуване в Европа DiscoverEU бяха получени кандидатури от почти 95 000 младежи от всички държави — членки на ЕС. Около 20 000 млади европейци получиха картата съобразно критериите за предоставяне и при спазване на квотата, определена за всяка държава — членка на ЕС. Квотата за България беше от 275 места за 18-годишни младежи.

Те ще могат да пътешестват между 1 август 2019 г. и 31 януари 2020 г. за период до 30 дни.

Освен карта за пътуване, техническа подкрепа и насоки по въпроси като устойчиви модели на пътуване и какво означава да бъдеш посланик на DiscoverEU, те ще бъдат поканени да участват в първите сборни срещи по линия на DiscoverEU, които ще бъдат организирани на различни места в цяла Европа по конкретни теми (например - устойчиво развитие или културно наследство). Първата сборна среща ще бъде в Ниймеген (Холандия) на 12 и 13 юли с акцент върху устойчивото развитие.

Европейската комисия планира да започне следващата кампания за кандидатстване до края на годината, когато ще бъдат раздадени още 20 000 карти за пътуване.

Водещи

Най-четени