Банките с печалба от 58 млн. лв. за май 01.07 | 18:20

Активите на финансовите институции бележат ръст от 0,3%

От Мина Стойчева

Банките у нас са акумулирали печалба на стойност от 58 млн. лв. за май месец. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ). С тази сума общият размер на печалбата на банките от началото на годината възлиза на 364 млн. лв. Това бележи увеличение с 37% за разлика от същия период на 2013 г.

Данните отчитат ръст от 0,3% на активите на финансовите институции. Те са достигнали размер от 86,7 млрд. лв.

Потребителските кредити са регистрирали скок с 0,4 на сто и тяхната обща стойност е 38 млн. лв. Корпоративните кредити също са се увеличили с 0,1% до 56 млн. лв. Вземанията от некредитни институции са с ръст от 8,3 на сто.

Привлечените средства за банковите институции са нараснали с 343 млн. лв. От БНБ подчертават, че причина за това са ресурсите от институции, различни от кредитни. През май те са с 330 млн. лв. повече за разлика от изминалия април месец.

Изчисленията отчитат месечен темп на растеж на депозитите от граждани и домакинства с 0,6 на сто, като те достигат 228 млн. лв.

С 2,6% са спаднали приходите от лихви в сравнение с май месец на 2013 г. По-ниски са и разходите за лихви – с 10,8% до 798,4 млн. лв., което води до значително подобрение на лихвения марж. Нетните приходи от такси и комисиони в банковата система от началото на годината са 332,5 млн. лв. и нивото им остава близко до това през 2013 г.

От Българска народна банка подчертават, че ликвидната позиция на банковата система остава висока. В края на отчетния период коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба №11 на БНБ, е 25,83%. Заедно с това от институцията подчертават, че общият коефициент на ликвидност на останалите банки след поставянето под специален надзор на Корпоративна търговска банка е 26,85%.

Водещи

Най-четени