Близо 40% от фирмите с по-малко приходи през декември 26.01 | 13:35

6.4 на то от търговците смятат да затворят временно или за постоянно от следващия месец

От iNews.bg

Националният статистически институт провежда ежемесечно кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързана с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната.

От участвалите в анкетата предприятия 39% посочват, че през декември 2020 г. са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с ноември, 46.4% са посочили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а за 14.5% е имало увеличение.

Разпределението по икономически дейности показва, че 56.4% от респондентите в дейности "Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности" са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от "Търговия, транспорт и ресторантьорство" - с 44.4%, за индустрията този дял е 41.6%, а за строителството – 24.4%.

По отношение на наетия персонал 25.3% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на "платен отпуск", следват "неплатен отпуск" - 20.3%, "дистанционна форма на работа" - 16.4%, и "възползване от правителствени мерки за подпомагане на работодателите" - 10.5%.

За следващия месец 92% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 4.7% - ще преустановят временно дейността си, а 1.7% - ще прекратят дейността си.

Водещи

Най-четени