Българинът продължава да свива разходите за здраве 31.05 | 12:30

Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2011 г. е 775 лв.

От Кремена Бедерева

Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2011 г. е 775 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2010 г. с 1.4%.

Според статистиката разходите, които българинът дава за здравеопазването си намаляват със 7.8% през първото тримесечие на годината спрямо същото тримесечие на миналата година. Те възлизат на 45 лв. средно на лице.

Делът им в общия разход е 5.8% и намалява с 0.5 процентни пункта спрямо съответния период на миналата година, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ)

Разходите за храна и жилище (енергия, горива, вода и др.) продължават да имат най-голям дял при формиране на общия разход и представляват 52.2% от всички разходи.

Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности те се увеличават с 3.0% и през първото тримесечие на 2011 г. са 284 лв. средно на лице в домакинството.

Относителният им дял в общия разход се увеличава с 0.5 процентни пункта и представлява 36.6% от него през първото тримесечие на 2011 година.

Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) се понижават от 147 лв. през първото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на 2011 г., когато са 140 лв. средно на лице от домакинство.

Делът им в общия разход почти незабележимо се понижава с 0.1 процентни пункта и достига 18.1% от него през първото тримесечие на 2011 година, отчитат още от НСИ.

Водещи

Най-четени