Електроразпределение Юг приключи с подготовката за зимата 01.11 | 15:11

Общо 621 км просеки по въздушни линии средно и ниско напрежение бяха почистени

От iNews.bg

Още през лятото на 2019 г. Електроразпределение Юг (част от EVN) традиционно започна подготовка на съоръженията за работа при тежки зимни условия. В тази връзка техническите дейности включват инспекции на всички съоръжения средно и ниско напрежение, обслужвани от дружеството.

Извършените дейности от Електроразпределение Юг обхванаха инспекции на 13 454 трафопоста и възлови станции, на 16 788 км кабелни линии и 42 452 км въздушни линии. Общо 621 км просеки по въздушни линии средно и ниско напрежение бяха почистени.

Извършените дейности от Електроразпределение Юг обхванаха:

- 3 129 подменени стълба

- 268 km подменени проводници

- 4 782 подменени изолатори по въздушни линии средно напрежение

- 2 783 бр. санирани или почистени фундаменти на железорешетъчни стълбове средно напрежение

- 107 бр. подменени разединители и прекъсвачи средно напрежение

- 75 аварийни екипа

Налична специализирана техника:

- 384 високопроходими автомобила

- 30 високопроходими автовишки

- 5 центъра за кабелни лаборатории

- радиостанции във всеки авариен автомобил

- 2 АТВ и 4 UTV – оборудвани с вериги

- 9 моторни шейни 

- 2 специализирани диспечерски звена за управление на мрежата

През 2019 г. Електроразпределение Юг акцентира върху намирането на гъвкави и бързи решения в случай на авария: За справяне с тежки зимни ситуации Електроразпределение Юг разполага с общо 14 мобилни агрегата с обща мощност над 2 МVA (мегаволтампера), като има възможност да използва и такива на външни фирми. В допълнение на разположение са 4 мобилни трафопоста с обща мощност над 2.4 MVA. Мобилните трафпостове oсигуряват по добра техническа оперативност и могат да се използват за по-бързо възстановяване на захранването при необходимост.

В Електроразпределение Юг функционира  и Кризисен щаб с обучени ръководители и специалисти, както и координационни щабове на място в КЕЦ. За справянето с различни ситуации през зимата, дружеството разчита и на доброто взаимодействие на своите регионални диспечери и ръководители на звена с местните власти в лицето на областните управители, общините и териториални дирекции "Гражданска защита".

Водещи

Най-четени